Pravidelné schůzky

04.11.2013 17:58

Setkáváme se:

v sudé pátky od 15 hodin v klubovně na Masarykově náměstí č.46

liché pátky od 14 hodin chodí děti z klubu plavat

—————

Zpět