Organizační struktura

 

Název organizace: Úsměváčci z.s

Sídlo: Višňová 878, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO:  22751157

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 250976364/0300

 

Členové výboru:  Soňa Dudková - předsedkyně výboru

                            Dagmar Zichová  - místopředsedkyně

                            Soňa Burešová - hospodářka