Výroční zpráva 2013

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ÚSMĚVÁČCI – PDRP

(Postižené děti, rodiče a přátelé)

ZA ROK 2013

 

 

 

 

 

 

Obsah výroční zprávy:

1.    Poslání a činnost

 

2.    Statutární orgán občanského sdružení

 

3.    Přehled činnosti, zapojení do projektu

 

4.    Plán činnosti na rok 2014

 

5.    Finanční zpráva sdružení

 

6.    Poděkování

 

7.    Kontaktní údaje

 

8.    Fotografická příloha

 

1. Poslání a činnost

Naším posláním je rozvíjet a podporovat schopnosti a sociální dovednosti postižených, poskytovat rodičům a přátelům příležitost ke sdružování, a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o handicapované. Naším dalším cílem je i seznamovat veřejnosti s handicapovanými lidmi a přispívat k odstraňování předsudků.

Klub Úsměváčků nabízí handicapovaným osobám a jejich rodinám mnoho aktivit, které rozvíjejí jejich schopnosti, dovednosti a soustředění, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, napomáhá prohlubování vztahů a pomáhá při vzájemné výměně znalostí v orientaci v sociální oblasti, při prosazování práv a zájmů, ale hlavně se všichni snažíme naplnit význam citátu – „Člověk s postižením má stejné potřeby, jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je“.

 

 Formy činnosti:

 Arteterapie – pořádání tvořivých dílen

 Muzikoterapie – rozvíjení a hra pomocí malých hudebních nástrojů a zpěvu

 Rehabilitace – plavání, vycházky, cvičení na míči,….

 Vydávání propagačních materiálů o sdružení

 Zapojení do kulturních akcí

 Canisterapie

 Hipoterapie

 

2. Statutární orgán občanského sdružení

Charakter sdružení – sdružení je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č.83/1990Sb., o sdružení občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, podle českého práva, má tedy právní subjektivitu, způsobilost vlastním jménem jednat i nabývat práv a povinností.

Úsměváčci jsou zaregistrováni jako občanské sdružení od 27. února 2012.

 

Členové výboru: předsedkyně – Soňa Dudková

                           místopředsedkyně – Dagmar Zichová

                           hospodářka – Ilona Vašíková

 

Počet a složení našich členů v roce 2013:

Handicapovaní – 15

Rodiče - 13

Asistenti - 13

3. Přehled činnosti, zapojení do projektu

 

Leden – rehabilitace pomocí plavání, podpora, rozvíjení jemné motoriky a soustředění při tvoření sněžítka

 

Únor – aktivity na podporu manuální zručnosti – výroba koupelových solí a jarních přáníček, plavání, oblíbená canisterapie

 

Březen – plavání, rozvíjení a podporování dovedností při výrobě dárkových krabiček, canisterapie

 

Březen se pro nás stal velmi důležitým měsícem, protože jsme získali nové, velmi krásné a vyhovující prostory. Proběhlo slavnostní otevření naší klubovny za přítomnosti pana starosty a všech příznivců našeho klubu.

 

Duben – návštěva televizní stanice Vysočina, pro kterou jsme připravili ukázku tvoření a seznámili jsme ji s našimi novými prostory, plavání a rozvíjení motoriky při výrobě přívěsků na klíče

 

Květen – příprava programu na veřejné vystoupení v Kulturním domě pro seniory, plavání, výroba dárkových kabelek s mozaikou, oslava Dne dětí

 

Červen – v rámci rehabilitace plavání, rozvoj jemné motoriky pomocí dřevěných výřezů ve tvaru zvířátek, vystoupení pro seniory a rozloučení se školním rokem a vítání prázdnin

 

Září – vzpomínání na prázdniny, výroba papírových úsměvů v rámci projektu Ruku na to! S projektem Daruj úsměv, exkurze v hasičské zbrojnici s ukázkou hasičského útoku, rehabilitační plavání

 

Říjen – pro zlepšení našich manuálních dovedností jsme vyráběli vánoční řetězy z popcornu a jeřabin, připravovali jsme vánoční přáníčka jako poděkování pro všechny, kdo s námi spolupracovali, pomáhali nám, jak finančně, tak materiálně anebo na nás jen mysleli, usmáli se a brali nás takové, jací jsme, plavání

 

Listopad – plavání, příprava na vystoupení na Bystřickém koledování – výroba sněhuláků a nacvičování programu

 

Prosinec – rozvoj manuálních dovedností  - tvoření, rehabilitační plavání

 

Zapojení do projektu 72 hodin Ruku na to! s projektem Daruj úsměv

Po dohodě s kolektivem mladých hasičů s SDH Bystřice nad Pernštejnem jsme se rozhodli, že v rámci tohoto projektu rozdáme lidem v Bystřici 100 a jeden malovaný úsměv od Úsměváčků, nebudeme za něj chtít žádný finanční obnos, ale vrácení úsměvu od obdarovaného člověka. Bylo krásné vidět kladné reakce lidí na úsměv handicapovaných dětí a jejich opětovný úsměv na děti.

Velmi nás potěšilo ocenění od Ing. Ondřeje Šejtka – místopředsedy České rady dětí a mládeže:

Dobrý den, rád bych Vás touto cestou informoval, že jsme váš projekt 72 hpdin, kdy jste darovali úsměv v Bystřici nad Pernštejnem, vyhodnotili jako nejzajímavější projekt v kategorii projektů zaměřených na lidi. Tímto bych rád Vám i Vašim dětem rád pogratuloval. Ještě jednou moc děkujeme za krásný projekt a budeme se těšit na další spolupráci v rámci projektu 72 hodin.

S přátelským pozdravem

Ing. Ondřej Šejtka

Místopředseda České rady dětí a mládeže

4. Plán činnosti na rok 2014

V roce 2014 budeme pokračovat v podpoře našich i nových členů, v rozvíjení pracovních a sociálních dovedností, zajistíme příležitost ke sdružování a prohlubování péče o handicapované osoby. Chceme pokračovat v zavedených terapiích a pokusíme se získat příspěvek na hipoterapii. V měsíci květnu se chystáme spolupořádat akci na bystřickém náměstí 1,2,3,…RODINA.

5. Finanční zpráva sdružení

Zpráva o hospodaření k nahlédnutí u předsedkyně o.s.

 

6.Poděkování

Dovolte mi touto cestou poděkovat člověku, bez kterého si chod Úsměváčků nedovedeme představit – Soně Dudkové, která je nejenom skvělou organizátorkou všech našich akcí, ale i báječnou „tetou“ a „kamarádkou“ pro nás všechny. Její velké srdce a nekonečná energie je vskutku nepochopitelná a její úsměv nás všechny vždy nabije a zahřeje na srdíčku. Soni, díky                            Pavla Polnická

 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na chodu klubu, za podporu nejenom finanční městu Bystřice nad Pernštejnem, fy. Adoz s.r.o., II.ZŠ Nádražní, ZŠ T.G. Masaryka, paní Aleně Zástěrové, všem asistentům a lidem se srdcem na správném místě.

 

7.Kontaktní údaje:

Adresa:                  sídlo: Višňová 878, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

                              klubovna:  Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

E-mail:                    USMEVACCI-PDRP@seznam.cz

Telefon:                  776 216 008

IČO:                        22751157

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:               250976364/0300

Kontaktní osoba:    Soňa Dudková