Výroční zpráva 2014

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ÚSMĚVÁČCI – PDRP

(Postižené děti, rodiče a přátelé)

ZA ROK 2014

 

 

 

 

 

Obsah výroční zprávy:

1.    Poslání a činnost

2.    Statutární orgán občanského sdružení

3.    Přehled činnosti, zapojení do projektů

4.    Plán činnosti na rok 2015

5.    Finanční zpráva sdružení

6.    Poděkování

7.    Kontaktní údaje

8.    Fotografická příloha

 

1. Poslání a činnost

Naším posláním je rozvíjet a podporovat schopnosti a sociální dovednosti postižených, poskytovat rodičům a přátelům příležitost ke sdružování, a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o handicapované. Naším dalším cílem je i seznamovat veřejnosti s handicapovanými lidmi a přispívat k odstraňování předsudků.

Klub Úsměváčků nabízí handicapovaným osobám a jejich rodinám mnoho aktivit, které rozvíjejí jejich schopnosti, dovednosti a soustředění, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, napomáhá prohlubování vztahů a pomáhá při vzájemné výměně znalostí v orientaci v sociální oblasti, při prosazování práv a zájmů, ale hlavně se všichni snažíme naplnit význam citátu – „Člověk s postižením má stejné potřeby, jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je“.

 

 Formy činnosti:

 Arteterapie – pořádání tvořivých dílen

 Muzikoterapie – rozvíjení a hra pomocí malých hudebních nástrojů a zpěvu

 Rehabilitace – plavání, vycházky, cvičení na míči,

                         solná jeskyně, parawestern, hipoterapie….

 Vydávání propagačních materiálů o sdružení

 Zapojení do kulturních a sportovních akcí

 Canisterapie

 

2. Statutární orgán občanského sdružení

Charakter sdružení – sdružení je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č.83/1990Sb., o sdružení občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, podle českého práva, má tedy právní subjektivitu, způsobilost vlastním jménem jednat i nabývat práv a povinností.

Úsměváčci jsou zaregistrováni jako občanské sdružení od 27. února 2012.

 

Členové výboru: předsedkyně – Soňa Dudková

                           místopředsedkyně – Dagmar Zichová

                           pokladník – Ilona Vašíková

 

 

Počet a složení našich členů v roce 2014:

Handicapovaní (bez přihlášky)  – 17

Rodiče a asistenti - 25

 

3. Přehled činnosti, zapojení do projektu

 

Leden – přišel k nám tak jako každý rok Ježíšek a trošku opožděně přinesl dárky dětem,                                                                                                                            

                výroba filcovaných broží, plavání

Únor – výroba mýdel na ZŠ TGM s paní učitelkou Koscielniakovou a žáky této školy,

             hudební hrátky - muzikoterapie, plavání na sportovní hale

Březen – malování na látkové kabelky, nacvičování květnového vystoupení, výroba

                 skleniček s nasypanou mořskou solí

Duben – tvoření zajíčků z toaletních ruliček, nacvičování vystoupení na květnovou akci

                1,2,3…RODINA, plavání

Květen – nacvičování vystoupení a 10. 5. 2014 vystupování na akci 1,2,3…RODINA,  

                plavání, malování zážitků z akce

Červen – předávání cen Skutek roku – obdrželi jsme první cenu, návštěva redaktorky

                 Českého rozhlasu paní Ireny Šarounové, výroba duhových obrázků z proužků        

                 papíru, plavání, vítání prázdnin a opékání párků u tety Zuzky

Srpen pomoc při přípravě benefičního fotbalového turnaje pro Martínka – Úsměváčci se

              zapojili malováním na obličej, tvořivou dílničkou a partou veselých klaunů

Září – vzpomínání na prázdniny, výroba květináčů ozdobených zapékací hmotou, návštěva

          Zámeckého statku Dolní Rožínka s jízdou na koních a příslibem spolupráce-

           handicapované děti se budou pod vedením pana Břetislava Suchardy učit jezdit

           parawestern a společně s rodiči pracovat s koněm

Říjen – tvoření z papíru- výroba 3D ovoce, výroba papírových draků na špejli, plavání,

            hrátky se smršťovací fólií, zapojení do akce 72 hodin Ruku na to!

            s projektem Daruj štěstí. Úsměváčci vyrobili a rozdali

           čtyřlístky z fima jako symboly štěstí. Dostalo se jim za ně spoustu úsměvů od

           obdarovaných lidí. Převzetí Přeshraniční ceny z mezinárodní soutěže-Úsměváčci

           vyhráli první místo v kategorii sociální věci.

Listopad – plavání, nacvičování a vystupování na Vánočním koledování

Prosinec – plavání , výroba vánočních přání a jejich darování lidem v Bystřici n.P.

 

 

Zapojení do akce 72 hodin Ruku na to! s projektem „Daruj štěstí“

   Tak jako minulý rok jsme se opět s velkou chutí zapojili do akce 72hodin Ruku na to!  Název našeho letošního projektu byl: „ DARUJ ŠTĚSTÍ „. A co jiného si vybrat jako symbol štěstí než čtyřlístek. Společně jsme vyrobili čtyřlístky ze zapékací hmoty, navlékli je na šňůrku a 9. -12. října 2014 jsme je společně  rozdali v Bystřici nad Pernštejnem našim spoluobčanům. A co jsme za naše štěstí chtěli…no přece úsměv od každého obdarovaného, který se pro nás stal tím největším štěstím.

Skutek roku a Přeshraniční cena

Rok 2014 byl pro ty, kdo pracují s Úsměváčky velmi úspěšný. Paní PhDr. Draha Lukšová, nás přihlásila do soutěže Kraje Vysočina Skutek roku. Byli jsme zařazeni do sociálně-zdravotní kategorie, v níž jsme obdrželi první cenu. 2.června 2014 si na zámku v Telči tuto cenu převzala za nás všechny naše předsedkyně Soňa Dudková a podle jejich slov to byl nezapomenutelný zážitek. A následovalo další z překvapení. První místo z každé kategorie soutěžilo s projektem ve stejné kategorii v Dolním Rakousku o Přeshraniční cenu. Jaké bylo překvapení naší předsedkyně, když si vyslechla oznámení o ocenění našeho sdružení. Ano, Úsměváčci vyhráli i Přeshraniční cenu! Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo s Úsměváčky jakkoliv pracují, těm kdo je podporují a vůbec všem, co je mají rádi. I díky vám máme chuť do další práce.


4. Plán činnosti na rok 2015

V roce 2015 budeme pokračovat v podpoře našich i nových členů, v rozvíjení motorických a sociálních dovedností, zajistíme příležitost ke sdružování a prohlubování péče o handicapované osoby.                                                                            

Chceme pokračovat v zavedených terapiích a pokusíme se získat příspěvek na hipoterapii a parawestern. Budeme spolupracovat s Farním sborem ČCE Nové Město na Moravě. Zúčastníme se se svými aktivitami Dětského dne a Vánočního koledování v Bystřici nad Pernštejnem.                         Zapojíme se opět do akce 72hodin Ruku na to!                                                                                                                                                  Za pomoci Ochotníků z Novoměstska uspořádáme benefiční divadelní představení.                                                                          

 

5. Finanční zpráva sdružení

Zpráva o hospodaření k nahlédnutí u předsedkyně o.s.

6.Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem. Všem, kteří nám pomáhají. Vždy, když potřebujeme, objeví se někdo, kdo jen ze svého dobrého srdce přijde a pomůže – materiálně, svou přítomností nebo radou. Děkujeme.

 

7.Kontaktní údaje:

Adresa:                  sídlo: Višňová 878, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

                              klubovna:  Masarykovo náměstí 45, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

E-mail:                    USMEVACCI-PDRP@seznam.cz

Telefon:                  776 216 008

IČO:                        22751157

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:               250976364/0300

Kontaktní osoba:    Soňa Dudková