Výroční zpráva 2012

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ÚSMĚVÁČCI – PDRP

(Postižené děti, rodiče a přátelé)

ZA ROK 2012

 

 

 

Obsah výroční zprávy:

1.    Poslání a činnost

 

2.    Statutární orgán občanského sdružení

 

3.    Přehled činnosti, zapojení do projektu

 

4.    Plán činnosti na rok 2013

 

5.    Finanční zpráva sdružení

 

6.    Poděkování

 

7.    Kontaktní údaje

 

8.    Fotografická příloha

 

 

1. Poslání a činnost

Naším posláním je rozvíjet a podporovat schopnosti a sociální dovednosti postižených, poskytovat rodičům a přátelům příležitost ke sdružování, a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o handicapované. Naším dalším cílem je i seznamovat veřejnosti s handicapovanými lidmi a přispívat k odstraňování předsudků.

 

 Formy činnosti:

 Arteterapie – pořádání tvořivých dílen

 Muzikoterapie – rozvíjení a hra pomocí malých hudebních nástrojů a zpěvu

 Rehabilitace – plavání, vycházky, cvičení na míči,….

 Vydávání propagačních materiálů o sdružení

 Zapojení se do kulturních akcí

 Canisterapie

 Hipoterapie

 

2. Statutární organ občanského sdružení

Charakter sdružení – sdružení je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č.83/1990Sb., o sdružení občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, podle českého práva, má tedy právní subjektivitu, způsobilost vlastním jménem jednat i nabývat práv a povinností.  

 

Členové výboru: předsedkyně – Soňa Dudková

                           místopředsedkyně – Dagmar Zichová

                           hospodářka – Ilona Vašíková

 

3. Přehled činnosti, zapojení do projektu

27.2 2012 jsou Úsměváčci – PDRP zaregistrováni jako nově vzniklé občanské sdružení.

Březen – v rámci arteterapie jsme tvořili veselé kolíčky a navlékali náramky

Duben -  celý měsíc jsme v rámci zapojení do kulturních akcí nacvičovali na 3.     Benefiční koncert Orchestru N. Kyjovského a jeho hostů naše představení – Ukázky z pohádek

Květen – během tohoto měsíce jsme absolvovali rehabilitaci – plavání a tvoření vhodné k rozvoji jemné motoriky.

Červen – oslava dětského dne, plavání, hipoterapie, plavání, výlet s hledáním pokladu

Září – arteterapie, plavání, v rámci spolupráce s Městským muzeem tvoření pro širokou veřejnost

Říjen – rehabilitace, rozvoj motoriky, canisterapie

Listopad – tvoření draků, prstýnků, plavání, příprava vánočních přáníček pro naše kamarády

Prosinec – tvoření na vánočních dílničkách v muzeu, příprava vystoupení a posléze vystoupení na módní přehlídce Hany Baxantové, plavání, vánoční posezení s nadílkou

 

4. Plán činnosti na rok 2013

V roce 2013 bychom rádi pokračovali v rozvíjení a podpoře našich, ale i nových členů a jejich rodin pomocí již zavedených terapií, doufáme, že získáme nové a pro naše potřeby vhodnější prostory a i nadále se budeme zúčastňovat různých kulturních akcí v našem městě.

 

5.Finanční zpráva sdružení

Zpráva o hospodaření k nahlédnutí u předsedkyně o.s.

 

6. Poděkování

Jako předsedkyně sdružení musím poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu klubu Úsměváčci. Bez podpory a finanční pomoci města Bystřice nad Pernštejnem, bychom jen těžko zvládli uvést do chodu myšlenku sdružování a práce s rodinami handicapovaných dětí. Zvlášť děkuji Dáši Zichové a Iloně Vašíkové, které se společně se mnou staly zakladatelkami občanského sdružení Úsměváčci-PDRP. Dále musím vyzdvihnout velkou pomoc asistentů z místního gymnázia, které si naše děti velmi oblíbily a kteří jsou jim ochotni darovat část svého volného času a kousek srdce. Velký dík patří také našim asistentkám-babičkám, Miloslavě Horákové, Janě Kašparové a Evě Vinklerové. Děkujeme Lence Macháčkové a všem členům Smyčcového Orchestru Něhoslava Kyjovského za uspořádání Benefičního koncertu pro Úsměváčky a také za to, že se nebáli zapojit naše polámané andílky, kterým se vystupování s velkým orchestrem moc líbilo. Děkuji všem lidem, kteří jakkoliv přispěli.

                                                                           Soňa Dudková

 

7. Kontaktní údaje:

Adresa:                  sídlo: Višňová 878, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

                              klubovna:  Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

E-mail:                    USMEVACCI-PDRP@seznam.cz

Telefon:                  776 216 008

IČO:                        22751157

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:               250976364/0300

Kontaktní osoba:    Soňa Dudková